УСЛУГИ

Нудиме судски и други преводи на околу 30 јазици

#1

Превод на документи

Кај нас може да се обратите за превод на сите видови документи и материјали од било која област.

Нас може да не побарате за превод на сите видови документи и материјали, почнувајќи од личните документи, како што се изводи, уверенија, дипломи и слично, се до стручни и научни трудови и др.

#2

АПОСТИЛ И ДР. ЗАВЕРКИ

Сите видови заверки и надзаверки За Вашите потреби и со Ваше овластување, а со цел документите да може да ги употребите во земјава или странство, ние можеме да Ви ги обезбедиме сите потребни заверки и надзаверки од надлежните министерства, судови или нотари, односно нотарска заверка, апостил печат и друго.
contract, signing, pen
business, man, woman
#3

Посредување во странски пазари

  • Навлезете на странските пазари за да се поврзете со нови клиенти или потрошувачки групи
  • Зголемете ја продажбата на меѓународно ниво
  • Стекнете предност во однос на конкуренцијата
Нашите преведувачи се спремни и квалификувани да Ви ја дадат потребната помош и потребните насоки, со цел полесно да ги испитате странските пазари и да се поврзете со соработниците и клиентите кои претставуваат Ваша цел.
#4

Преводи на интернет страници

  • Преводи на софтверски решенија
  • Комплетен превод на интернет страна или е-Продавница
  • Превод на мобилни апликации
Следејќи ги трендовите и потребите на пазарот, МАК АЛБ може да Ви обезбеди квалитетен и брз превод на секаков вид софтверски решенија, комплетен превод на интернет страни или е-Продавници, превод на мобилни апликации и сите други алатки со кои Вие како поединец или Вашата компанија ќе го олесните работењето и ќе станете достапни за интернет корисниците кои го зборуваат или знааат еден од јазиците за кои се квалификувани нашите преведувачи.
web, domain, service

Зошто баш ние?!

Затоа што освен квалитетниот превод ќе ги добиете и потребните насоки, упатства и помош, со цел побрзо и со помалку трошоци да ја постигнете Вашата цел пред домашните или странските институции!

Работно време

Понeделник - Петок

08:30 - 16:30

Овластени судски преведувачи

Нудиме преводи на околу 30 јазици, од страна на овластени судски преведувачи, назначени со решение на Министерство за правда

On-Line преводи

Нарачај го твојот превод веднаш и подигни си го во закажаното време или добиј го на врата.

Брзо, лесно, ефикасно

Нарачај превод